Đánh giá kết quả triển khai Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Cải cách hành chính | Đăng ngày: 17/02/2020

Ngày 12/2, Ủy ban quốc gia (UBQG) về Chính phủ điện tử tổ chức Hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị tại điểm cầu Phú Yên

Tham dự tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử và Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cùng các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Hội nghị hôm nay nhằm tổng kết, đánh giá một năm triển khai Chính phủ điện tử xem đạt kết quả nào tốt nhất để nhân rộng cách làm đó và bổ sung, hoàn thiện các giải pháp một cách thực chất. Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ thảo luận về các cản trở, khó khăn trong xây dựng Chính phủ điện tử, qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục, mang lại hiệu quả thiết thực trong năm 2020.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi. Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được khai trương và đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được cải thiện.

Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (09/12/2019) đến nay, đã có 47.377 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 13,7 triệu lượt truy cập; hơn 945.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đến thời điểm này, đã có 9/22 Bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai các nhiệm vụ Chính phủ điện tử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai Chính phủ điện tử như chưa hoàn hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai. Trên 70% các bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Chưa có nền tảng thanh toán điện tử cho dịch vụ công. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa có ý thức thay đổi thói quen, vẫn ưu tiên thực hiện theo các phương thức truyền thống.

Đối với tỉnh Phú Yên, năm 2019, tình hình triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh có bước đổi mới, phát triển. Có 143 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ. Số hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến trong năm vừa qua là 192.577 hồ sơ; đã giải quyết đúng hạn 167.884 hồ sơ đạt tỷ lệ 91,85%. Cấp mới 782 chứng thư số (cấp tỉnh 362, cấp huyện 230, cấp xã 190), lũy kế đến 31/12/2019, toàn tỉnh cấp 2.027 chứng thư số USB e-Token. Hiện nay, 100% các sở, ban, ngành và địa phương đã triển khai sử dụng hiệu quả chữ ký số chuyên dùng ký số văn bản điện tử và phát hành đảm bảo tính pháp lý, an toàn thông tin khi gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành kết nối Trục liên thông văn bản của tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đảm bảo thực thi xây dựng Chính quyền điện tử; cơ chế khen thưởng kịp thời, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp không tích cực, phối hợp triển khai và sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời, xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0; Đề án chuyển đổi số và thực hiện số hóa dữ liệu chuyên ngành; xây dựng hệ thống tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống dùng chung của tỉnh theo quy định hiện hành. Triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh: phản ánh hiện trường, giao thông thông minh, giám sát thông tin báo chí…

                                                                                             Trích nguồn: https://phuyen.gov.vn/


Các tin cùng chuyên mục: