Hội nghị công tác Cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2022

Chuyên mục: Cải cách hành chính | Đăng ngày: 20/10/2022

Ngày 19/10/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Nội vụ. Khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Bùi Trọng Lân – Phó Giám đốc Sở đã phổ biến, quán triệt các quy định, yêu cầu công tác cải cách hành chính nhà nước và chuyển đổi số. Hội nghị đã tập trung phân tích về kết quả chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 và nhận xét đánh giá, tình hình, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 của Sở; chỉ rõ các tồn tại, hạn chế trong từng nội dung; nguyên nhân gây ra những tồn tại, hạn chế; làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực tế triển khai các nội dung cải cách; đề ra rõ ràng giải pháp khắc phục và lộ trình thực hiện trong thời gian tới.

(Đ/c Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị)

(Đ/c Bùi Trọng Lân, Phó Giám đốc Sở báo cáo tại hội nghị)

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954