THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2022

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 01/11/2022

Tải về: Tại đây

Ngày 01/11/2022, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 68/TB-SNV về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Sở Nội vụ năm 2022. Nội dung Thông báo và Mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng đăng tại mục Tải về.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954