Thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ cán sự hoặc tương đương lên chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Phú Yên năm 2021

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 30/03/2022

Tải về: Tại đây

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954