Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia sát hoạch để tiếp nhận vào công chức tỉnh, nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm.

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 19/02/2021

Tải về: Tại đây

 


Các tin cùng chuyên mục: