Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 08/07/2022

Tải về: Tại đây

Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954