Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về Cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 07/11/2022

Tải về: Tại đây

Kế hoạch tổ chức, thể lệ và mẫu tổng hợp sáng kiến Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về Cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022

Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954