Tham gia góp ý kiến, phản biến xã hội đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 23/08/2022

Tải về: Tại đây

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954