Số/Ký hiệu: 310/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Nghị quyết Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn sang kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954