Số/Ký hiệu: 308/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Nghị quyết Thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây