Số/Ký hiệu: 02/2019/TT-BNV
Ngày ban hành: 24/01/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Tải về: Tại đây