Số/Ký hiệu: 01/2019/TT-BNV
Ngày ban hành: 24/01/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Tải về: Tại đây