Số/Ký hiệu: 468/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/04/2022
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định về việc kiện toàn Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954