Số/Ký hiệu: 05/CT-UBND
Ngày ban hành: 25/03/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Chỉ thị phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, với chủ đề “Phú Yên, đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”
Tải về: Tại đây