Số/Ký hiệu: 05/CT-UBND
Ngày ban hành: 25/03/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Chỉ thị Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thức XVII, với chủ đề "Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954