Số/Ký hiệu: 03/CT-UBND
Ngày ban hành: 23/02/2022
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Chỉ thị Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển"
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954