Số/Ký hiệu: 301/QĐ-SNV
Ngày ban hành: 17/03/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2020
Tải về: Tại đây