Số/Ký hiệu: 301/QĐ-SNV
Ngày ban hành: 17/03/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2020
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954