Số/Ký hiệu: 122/QĐ-SNV
Ngày ban hành: 15/02/2022
Cơ quan ban hành: SNV
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2022
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954