Số/Ký hiệu: 1030/QĐ-SNV
Ngày ban hành: 20/07/2020
Cơ quan ban hành: SNV
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của Sở Nội vụ
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954