Số/Ký hiệu: 8/KH-SNV
Ngày ban hành: 11/03/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Kế hoạch thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hộ hấp cấp nCoV-19 của Sở Nội vụ
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954