Số/Ký hiệu: 1032/SNV-VP
Ngày ban hành: 27/07/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu về Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954