Số/Ký hiệu: 1243/SNV-VTLT
Ngày ban hành: 28/10/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019 theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ
Tải về: Tại đây