Số/Ký hiệu: 1242/SNV-VTLT
Ngày ban hành: 28/10/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc thực hiện chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Tải về: Tại đây