Số/Ký hiệu: 1142/SNV-QLVTLT
Ngày ban hành: 04/11/2020
Cơ quan ban hành: SNV
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020
Tải về: Tại đây