Số/Ký hiệu: 1142/SNV-QLVTLT
Ngày ban hành: 04/11/2020
Cơ quan ban hành: SNV
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020
Tải về: Tại đây

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954