• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ HÊ THÔNG VĂN BẢN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 20/5/2024 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 2823/HD-BNV ngày 21/5/2024 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 866/SNV-BTĐKT
Ngày ban hành 23/05/2024
Ngày có hiệu lực 23/05/2024
Người ký
Trích yếu Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 20/5/2024 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 2823/HD-BNV ngày 21/5/2024 của Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành SNV
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm: Huongdanso2823-BNV.rar   
Về đầu trang