• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ HÊ THÔNG VĂN BẢN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 536/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/04/2024
Ngày có hiệu lực 24/04/2024
Người ký Đào Mỹ
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại
Tệp đính kèm: 536 QĐ TTHC lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng.pdf