• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ HÊ THÔNG VĂN BẢN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 354/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2024
Ngày có hiệu lực 22/03/2024
Người ký Đào Mỹ
Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại
Tệp đính kèm: Quyet_dinh-354.pdf