• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ HÊ THÔNG VĂN BẢN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2022

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 122/QĐ-SNV
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Người ký Giám đốc Trương Anh Tuấn
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2022
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Phân loại
Tệp đính kèm: QUYET_DINH_BAN_HANH_KE_HOACH_T_220211112027.kyso.kyso.kyso.kyso.pdf