• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Lễ Bế mạc Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, huyện Sông Hinh

Ngày đăng

Ngày 25/5/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tiến hành khai mạc lớp Bồi dưỡng HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (lớp thứ 9) dành cho 221 đại biểu HĐND cấp xã của huyện Sông Hinh. Đến dự có Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Phạm Văn Cường - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở - Phó Giám đốc Thường trực Sở Nội vụ.

Đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở - Phó Giám đốc Thường trực Sở Nội vụ phát biểu Lễ bế mạc

Qua 3 ngày triển khai thực hiện giảng và học tập tích cực, đến giờ lớp học đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra đúng theo kế hoạch. Giờ này chúng ta thực hiện lễ bế mạc.

Khóa bồi dưỡng lần này nhằm mục tiêu là trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của HĐND cũng như của từng đại biểu HĐND cấp xã.

Với nội dung, chương trình bồi dưỡng của lớp học này thực hiện theo đúng theo chương trình của Bộ Nội vụ ban hành. Tiến độ thực hiện đúng theo kế hoạch, đạt chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Việc tổ chức và quản lý lớp học thực hiện theo đúng quy chế, quy định về bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Bộ Nội vụ. Quá trình tổ chức, quản lý lớp học có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và thực hiện việc chấp hành quy chế lớp học và những quy định khác của lớp học.

Với mục tiêu đó, nhìn lại quá trình tổ chức và thực hiện nội dung chương trình của khóa học có thể khẳng định rằng lớp bồi dưỡng của chúng ta đã thành công tốt đẹp.

Đạt được những kết quả như trên, đó là nhờ sự nhiệt tình truyền đạt của các giảng viên, báo cáo viên, cùng với sự nỗ lực cố gắng, vượt khó của chính các đại biểu HĐND cấp xã. Mặc dù lớp học bằng hình thức trực tuyến có những khó khăn nhất định trong việc phục vụ giảng dạy và học tập, tuy nhiên đại biểu HĐND cấp xã chúng ta đã tích cực, chủ động quyết tâm cao sắp xếp công việc tham gia trong học tập đầy đủ đã góp phần vào thành công của khóa học. Đồng thời đạt được những kết quả trên còn có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả của Sở Nội vụ, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và huyện Sông Hinh.

Bên cạnh những thành tích đạt được như trên, trong quá trình tổ chức thực hiện lớp học cũng có những khó khăn, hạn chế nhất định như: một số học viên tham gia lớp học chưa đúng giờ, còn làm công việc riêng; chưa giữ trật tự lớp học (như không tắt mic, nói chuyện riêng); có đại biểu học bằng điện thoại cá nhân nên khi giảng viên, báo cáo viên hỏi các vị đại biểu để thảo luận thì đại biểu chúng ta phát biểu không kịp thời, có đại biểu còn bận công tác nên chưa đảm bảo thời gian lên lớp; chất lượng đường truyền, hình ảnh và âm thanh có lúc chưa thật sự tốt cũng ảnh hưởng đến chất lượng của lớp học.

Tác giả: Phòng XDCQ&CTTN

Về đầu trang