• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh ta phấn khởi mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 15/6 HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ nhất - Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.

Đồng chí Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Tham dự có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh  và 50/50 đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VIII, đồng chí Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân, ngày hội lớn của non sông.Tỉnh ta đã bầu một lần đủ 06 vị đại biểu Quốc hội và 50 vị đại biểu HĐND tỉnh - đây là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, ủy quyền để quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.   

Với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh khóa VII đã kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của HĐND các khóa trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Thành công của HĐND tỉnh khóa VII là tiền đề để HĐND tỉnh khóa VIII tiếp tục kế thừa, nghiên cứu, vận dụng hiệu quả trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa VIII, có nhiều nội dung hết sức quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự. Đồng chí Cao Thị Hòa An – Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, lựa chọn những người xứng đáng để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh, nhằm góp phần xây dựng chính quyền địa phương của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng 50 vị đại biểu HĐND tỉnh đã trúng cử vào HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí đề nghị từng đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII trước hết phải thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của Đại biểu HĐND được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương; nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất đạo đức; nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các kiến thức về luật pháp, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của cá nhân mình, sao cho sát với thực tiễn và hướng về cơ sở; liên hệ mật thiết với Nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu trung thành của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự kiến chương trình tại kỳ họp

Theo dự kiến Chương trình kỳ họp, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh; trao giấy chứng nhận, huy hiệu cho đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026; HĐND tỉnh tiến hành thủ tục bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh theo quy định; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII; bầu Hội thẩm Nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Nguồn tin: http://phuyen.gov.vn

Về đầu trang