• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH PHÚ YÊN HỌP PHIÊN THỨ SÁU

Ngày đăng

Tối 21/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên đã tổ chức phiên họp thứ sáu để chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

 Phiên họp thứ sáu của Ủy ban bầu cử tỉnh được tổ chức trực tuyến, kết nối với Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tham dự và chủ trì phiên họp thứ sáu của Uỷ ban bầu cử tỉnh có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử; các đồng chí thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Trưởng Ban Ban bầu cử đại biểu Quốc hội địa bàn tỉnh Phú Yên; Thành phần tại các điểm cầu cấp huyện gồm: Các đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban bầu cử cấp huyện; các đồng chí Trưởng Ban Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

            Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử.

        Tại phiên họp thứ sáu, sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Uỷ ban bầu cử tỉnh và ý kiến của các đại biểu, ý kiến của các huyện, thị xã, thành phố; những kiến nghị, đề xuất của các ngành liên quan về công tác chuẩn bị bầu cử, Uỷ ban bầu cử tỉnh đã xem xét, thống nhất chủ trương và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm:

         1. Thành viên Ủy ban bầu cử các cấp tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử.

        2. UBND, Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp xã và các tổ chức phụ trách bầu cử khẩn trương thực hiện việc bố trí, trang trí khu vực bầu cử đảm bảo trang trọng. Nắm chắc và cập nhật thường xuyên tình hình di biến động của cử tri, có biện pháp vận động cử tri tham gia bầu cử tỷ lệ cao, tổ chức bỏ phiếu bầu cử đúng quy định.

         3. Các địa phương bám sát sự chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu điều chỉnh các phương án, kịch bản phù hợp thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử; các vật dụng cần thiết tại các điểm bỏ phiếu phải được khử khuẩn để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử./.

Về đầu trang