• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH PHÚ YÊN HỌP PHIÊN THỨ NĂM

Ngày đăng

Sáng 08/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên đã tổ chức phiên họp thứ năm để chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

 Tham dự phiên họp thứ năm của Uỷ ban bầu cử tỉnh có đồng chí thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh, các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí thành viên Tổ giúp việc của Uỷ ban bầu cử tỉnh.

                                                     Các đồng chí thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh

         Tại phiên họp thứ năm, sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Uỷ ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố; những kiến nghị, đề xuất của các ngành liên quan về công tác chuẩn bị bầu cử và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Uỷ ban bầu cử tỉnh đã xem xét, thống nhất chủ trương và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm:

         1. Giảm các điểm tổ chức tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          2. Sở Y tế bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế và Tỉnh  ủy, theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu điều chỉnh các phương án, kịch bản phù hợp thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử; chỉ đạo bố trí nhân viên và các thiết bị y tế, vật dụng cần thiết tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử.

         3. UBND, Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp xã và các tổ chức phụ trách bầu cử bám sát lịch trình bầu cử, tiếp tục rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phục vụ công tác bầu cử diễn ra vào ngày 23/5/2021. Nắm chắc và cập nhật thường xuyên tình hình di biến động của cử tri, nhất là cử tri thường xuyên đi làm ăn xa, ngư dân đánh bắt dài ngày trên biển, cử tri đang điều trị Covid-19, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, người già yếu, người khuyết tật không thể trực tiếp đi bỏ phiếu; có biện pháp vận động, tổ chức bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.

Đảm bảo cơ sở vật chất; hoàn thiện công tác trang trí ở các khu vực bỏ phiếu đảm bảo trang trọng; bố trí đủ bàn, ghế, bút viết và những điều kiện cần thiết đảm bảo thuận lợi để cử tri thực hiện việc bỏ phiếu. Xây dựng phương án bảo đảm y tế, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cuộc bầu cử; tổ chức khử khuẩn các khu vực bầu cử, các điểm bỏ phiếu; chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang trong ngày tổ chức bầu cử đối với cử tri và các lực lượng phục vụ bầu cử.

          Rà soát, điều chỉnh phương án và tổ chức bảo vệ chặt chẽ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, có thể bố trí camera giám sát khu vực bầu cử, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công và đúng luật định.

Về đầu trang