• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày đăng

Sáng 23/11, Bộ Nội vụ phối hợp với các địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối giữa điểm cầu của Bộ Nội vụ với điểm cầu của 56 tỉnh, thành phố, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ CCHC – Bộ Nội vụ.

Cán bộ, công chức các sở ngành của tỉnh tham dự tập huấn tại điểm cầu tỉnh Phú Yên

Tham dự tập huấn tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Bùi Trọng Lân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, tổ chức trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các địa biểu được Vụ trưởng Vụ CCHC Phạm Minh Hùng quán triệt các chuyên đề chính gồm: Giới thiệu các vấn đề chung về cải cách hành chính; nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu tỉnh Phú Yên

Qua buổi tập huấn này, giúp nâng cao những kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức làm công tác tham mưu công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực tham mưu, triển khai hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả, chỉ số cải cách hành chính,hướng đến nền hành chính hiện đại vì Nhân dân phục vụ.

Nguồn tin: https://phuyen.gov.vn/

Về đầu trang