• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phú Yên tổng lực cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là những nền tảng quan trọng để giai đoạn 2021-2030, Phú Yên có những bước đột phá.

TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” xã An Nghiệp (huyện Tuy An), tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết TTHC. Ảnh: THÙY THẢO

 

Với mục tiêu xây dựng một nền hành chính địa phương minh bạch, hiện đại hướng đến cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất và kinh doanh sẽ đưa Phú Yên phát triển bền vững, tạo được sự tin cậy vững chắc đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và hài lòng của người dân trong thời gian đến.

 

Tín hiệu tích cực

 

Với sự tập trung vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong CCHC và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới.

Thời gian qua, nhờ sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh, những nỗ lực bền bỉ trong việc mời gọi các nhà đầu tư và tích cực cải thiện những hạn chế đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm hiểu và quyết định đầu tư, phát triển tại Phú Yên.

 

Trong 5 năm qua, CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó là, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện; quy định về TTHC và cách thức giải quyết hồ sơ TTHC được cải cách mạnh mẽ. Tỉnh thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; đến hết tháng 9/2021, Phú Yên có 3.875 doanh nghiệp hoạt động, tăng 74% so với năm 2015; thu hút hơn 230 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký hơn 31.000 tỉ đồng, trong đó có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 70,5 triệu USD… Kinh tế - xã hội địa phương có nhiều khởi sắc, bộ mặt đô thị văn minh, sôi động hơn trong mắt người dân và đối tác trong, ngoài tỉnh.

 

Tuy nhiên, CCHC của tỉnh dù được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhiều TTHC trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, số lượng thủ tục được đơn giản hóa còn ít, trễ hẹn nhiều trong việc trả kết quả nên hiệu quả thực tế chưa cao,... Điều này dẫn đến kết quả xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, Par Index trong những năm qua của tỉnh ở thứ hạng thấp, không đạt mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, các cấp, các ngành của tỉnh cần nghiêm túc nhìn nhận để bước qua một giai đoạn mới với khí thế mới và sáng tạo mới.

 

Xác định đúng mục tiêu mới

 

Phú Yên xác định một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là nâng cao hiệu quả CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư. Quyết tâm này, được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và cụ thể bằng Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy.

 

Theo đó, Tỉnh ủy đã thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, tồn tại thời gian qua, để đặt ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cải thiện hiệu quả công tác CCHC của tỉnh với mục tiêu trong giai đoạn này: “Tiếp tục đẩy mạnh CCHC; xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; minh bạch hóa, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động quản lý nhà nước; hình thành văn hóa số, người dân có thói quen sử dụng dịch vụ số”. Tỉnh phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng quy định pháp luật; 100% hồ sơ TTHC đủ điều kiện được giải quyết đúng quy định pháp luật, đúng thời gian quy định và không phát sinh chi phí không chính thức. Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2025, xây dựng chính quyền điện tử đạt các chỉ tiêu: 100% văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan hành chính nhà nước (trừ nội dung mật) được xử lý trên môi trường điện tử; 100% cuộc họp được thực hiện qua hình thức trực tuyến hoặc phòng họp không giấy (trừ nội dung mật); 100% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tích hợp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia; trên 50% dân số tỉnh có tài khoản thanh toán điện tử; hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công đạt trên 90%; kết quả xếp hạng các chỉ số Par Index, PCI, PAPI, SIPAS, ICT Index năm sau cao hơn năm trước và xếp trong nhóm 30 tỉnh, thành phố xếp thứ hạng cao và điểm đạt được của mỗi chỉ số là trên 75% điểm tối đa của chỉ số quy định,...

 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

 

Để hiện thực hóa mục tiêu giai đoạn 2021-2030, trên cơ sở Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch này phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC nhằm triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định.

 

Trong đó, trọng tâm CCHC của tỉnh 10 năm, đó là xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh; cải cách TTHC, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

 

Đến năm 2025, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến; tối thiểu 80% TTHC của các cấp có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4… Đến năm 2030, 100% TTHC, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến; tối thiểu 90% TTHC của tỉnh có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4, đồng thời hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%,...

 

Để thực hiện đạt các mục tiêu này, tỉnh Phú Yên sẽ tổng lực thực hiện các giải pháp. Cụ thể, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện CCHC từ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính…

Tác giả: TRƯƠNG NGỌC TUẤN - Giám đốc Sở Nội vụ

Về đầu trang