• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Lưu trữ trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng

Sáng 18/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Untitled-2.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong việc triển khai thực hiện Luật Lưu trữ

Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Đức Thơ cho biết, từ khi Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành đến nay, công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ được nâng lên rõ rệt.

Công tác khai thác, sử dụng tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh được thực hiện  thường xuyên, đáp ứng được yêu cầu của cơ quan, tổ chức, công dân đến khai thác, sử dụng tài liệu. Các cơ quan, đơn vị cũng đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị tham gia chia sẻ kinh nghiệm công tác lưu trữ thời gian qua và những nội dung trọng tâm trong công tác lưu trữ thời gian tới; công tác bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho bạc Nhà nước; công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện và cấp xã. Hội nghị cũng tập trung thảo luận, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Lưu trữ, qua đó đề xuất phương hướng khắc phục để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế ghi nhận kết quả đạt được qua 05 năm triển khai thực hiện Luật Lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến triển khai Luật Lưu trữ, nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về lưu trữ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện chỉnh lý tài liệu còn tồn đọng từ năm 2015 trở về trước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu trữ, đặc biệt chú trọng đến việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử, nâng cao hiệu quả tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; chỉ đạo quyết liệt việc lập hồ sơ công việc; từ năm 2018 trở đi, chấm dứt tình trạng không lập hồ sơ công việc của công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, cần bố trí kho lưu trữ cơ quan và các thiết bị để bảo đảm an toàn tài liệu lưu trữ đối với các đơn vị chưa được bố trí kho…

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích trong việc triển khai thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017. 

                                                                                                             Trích UBND tỉnh!

Các tin liên quan khác

Về đầu trang