• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Dự buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2024 tại buôn Nhum, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh

Ngày đăng

Đồng chí Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia dự buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2024 tại buôn Nhum, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh.

Thực hiện Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập 33 Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố thuộc xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, ngày 30/5/2024, đồng chí Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia dự buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2024 tại buôn Nhum, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh.

nhum1.jpg

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Chi bộ báo cáo tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại buôn; đồng chí Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời chia sẽ với những khó khăn của bà con trong buôn và đề nghị đồng chí Bí thư Chi bộ và các đồng chí đảng viên giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết và gắn bó mật thiết với bà con; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để bà con thực hiện đúng theo quy định; đồng thời yêu cầu các đồng chí đảng viên chủ động, đề xuất các giải pháp trong ứng dụng những mô hình mới, mô hình hiệu quả về phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp để áp dụng, nhân rộng, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con.

nhum2.jpg

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trương