• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra Sở và Quyết định biệt phái thực hiện nhiệm vụ Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

         Sáng ngày 22/01/2024, tại Hội trường Sở Nội vụ Tổ chức Hội nghị Công bố và trao quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra đối với ông Nguyễn Thiện Thuật, thanh tra viên Thanh tra Sở; Quyết định biệt phái Ông Nguyễn Phúng Phó Trưởng phòng Tổng hợp & Quản lý Văn thư -Lưu trữ giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử; Quyết định biệt phái ông Tạ Trung Lân, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ -Ban Tôn giáo đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức.

Thuat.jpg

Ông Trương Ngọc Tuấn – Tỉnh uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thiện Thuật

Phung.jpg 

Ông Trương Ngọc Tuấn – Tỉnh uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phúng và ông Tạ Trung Lân

          Phát biểu tại buổi Lễ công bố, ông Trương Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thiện Thuật, ông Nguyễn Phúng, ông Tạ Trung Lân trên cương vị công tác mới thời xuyên rèn luyện, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cùng tập thể lãnh đạo, công chức phòng chuyên môn, trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Phát biểu nhận nhiệm vụ Ông Nguyễn Thiện Thuật đại diện gửi lời cảm ơn đến Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở đã tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện để bản thân được phát triển. Trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, cố gắng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cùng với tập thể phòng Thanh tra thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                                Tác giả: Phòng TH&QLVTLT

Các tin liên quan khác

Về đầu trang