• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Hội nghị đối thoại lấy ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ Nghị quyết của HĐND tỉnh (VB quy phạm pháp luật)

Ngày đăng

  

       Để đảm bảo việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chức danh, kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức hỗ trợ và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên được chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định và kịp trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua vào Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh, nhằm sớm khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh, kịp thời thực hiện chế độ, chính sách theo quy định, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Vào ngày 03 và 04/11/2023, Sở Nội vụ đã tổ chức 03 Hội nghị đối thoại với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị quyết theo cụm địa phương để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đối với cụm địa phương: thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, thị xã Đông Hòa tổ chức tại thành phố Tuy Hòa; Đối với cụm địa phương: huyện Tuy An, huyện Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu tổ chức tại huyện Tuy An; Đối với cụm địa phương: huyện Tây Hòa, huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hòa tổ chức tại huyện Sông Hinh. Tổng số đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại tại 03 cụm là hơn 600 đại biểu.

Qua Hội nghị đối thoại, đa số đại biểu đều cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết vì dự thảo nghị quyết thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Luật Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, đề nghị xem xét nâng thêm mức phụ cấp đối với một số chức danh.       

XD9.jpg

Ảnh tại Hội nghị

                                                             Tác giả: Phòng XDCQ&CTTN


Các tin liên quan khác

Về đầu trang