• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ký kết Chương trình phối hợp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Ngày đăng

Chiều 19/10, Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông ký kết Chương trình phối hợp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025. Tham dự lễ ký kết có tập thể lãnh đạo các Sở: Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các phòng, ban chuyên môn các đơn vị.

Quang cảnh ký kết chương trình phối hợp

Đồng chí Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thời gian gần đây, tỉnh đã tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC), khẩn trương khắc phục hạn chế, yếu kém, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tuy có nhiều cố gắng nhưng so với yêu cầu đặt ra, công tác CCHC nói chung và nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nói riêng của tỉnh hiện nay còn chậm. Chúng ta nhận thức được những yếu kém, hạn chế; đã chỉ ra cụ thể giải pháp và trách nhiệm các cơ quan liên quan, tuy nhiên, trong quá trình triển khai và phối hợp thực hiện chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh về công tác CCHC, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh về chuyển đổi số, chủ trì nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Do đó, sự phối hợp giữa 02 cơ quan trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025 mang ý nghĩa rất quan trọng; là cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác phối hợp, quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm nay.

Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Thanh Hưng ký kết chương trình phối hợp nâng cao hiệu quả CCHC

Chương trình phối hợp giữa hai Sở sẽ tập trung thực hiện 06 nội dung trọng tâm: Một là, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. Phối hợp tổ chức các cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về chủ trương thực hiện cải cách nhà nước, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai công tác cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiệncông tác cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Ba là, hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp hiểu về tiện ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; mở tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tra cứu thông tin quy định về thực hiện thủ tục hành chính; các thao tác gửi hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; nhận và sử dụng kết quả bản điện tử. Phối hợp, hỗ trợ, cử nhân sự tham gia nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bốn là, mở các lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh để thay đổi nhận thức, phương pháp làm việc và đổi mới lề lối làm việc trên môi trường điện tử.

Năm là, vận hành Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; hệ thống phần mềm đánh giá chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu điện tử, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu trên môi trường mạng với phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ theo quy định của Luật Lưu trữ, Nghị định và các quy định khác có liên quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm từng bước hiện đại phương thức quản lý, điều hànhcủa các cơ quan hành chính nhà nước.

Sáu là, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; vận hành thông suốt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; đẩy mạnh kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu tháo gỡ khó khăn nâng cao điểm số các tiêu chí, tiêu chí thành phần của lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số thuộc Bộ Chỉ số cải cách hành chính PAR Index.

Việc ký kết Chương trình phối hợp này sẽ góp phần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; từng bước cải thiện hiệu quả cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước.

                                                                                   Trích nguồn: https://www.phuyen.gov.vn/

Về đầu trang