• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CÔNG TÁC THANH NIÊN

GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Ngày đăng

          Từ ngày 22 đến 25/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành giám sát việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Đoàn giám sát được thành lập gồm 09 đồng chí, Đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các Ban Tỉnh Đoàn, các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia đoàn giám sát.


Đồng chí Lương Minh Tùng  - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lương Minh Tùng - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
             
z4642579567074 b6440b07fdb6f9f0c7c74614118e5274
                                    Đồng chí Võ Duy Kha - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn  phát biểu tại buổi làm việc
               Theo đó, Giám sát trực tiếp: UBND huyện Phú Hòa; UBND huyện Sông Hinh; UBND huyện Tuy An, UBND thị xã Sông Cầu. Cơ bản các địa phương đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; có cơ chế, tạo điều kiện để thanh niên tham gia thực hiện các mục tiêu chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên, chăm lo phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên địa phương; các chính sách đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm; đồng thời quan tâm đến việc giám sát thực hiện Luật và Chiến lược phát triển Thanh niên nhằm kịp thời nhìn nhận, đánh giá chất lượng, hiệu quả, phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan liên quan thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên trên địa bàn. Các hoạt động của thanh niên phát triển rộng khắp trên địa bàn, tạo điều kiện cho thanh niên được rèn luyện và cống hiến. Các cơ quan, phòng, ngành của huyện đã có cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để thanh niên tham gia thực hiện các mục tiêu chương trình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.
tuyết
QUANG CẢNH BUỔI LÀM VIỆC
             Tuy nhiên, vẫn còn đơn vị chưa ban hành văn bản triển khai Luật Thanh niên trên địa bàn; điều kiện cho thanh niên, thiếu niên vui chơi giải trí, học tập và rèn luyện nâng cao năng lực sở trường cá nhân còn hạn chế. Nguồn kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Đoàn còn thiếu. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các ngành liên quan chưa chặt chẽ, việc lồng ghép các nội dung của luật Thanh niên, chương trình phát triển thanh niên trong chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị còn hạn chế, công tác kiểm tra, giám sát chưa được triển khai thực hiện thường xuyên…
            Phát biểu trao đổi tại các đơn vị, Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND các huyện, thị xã rà soát, bổ sung hoàn thiện Báo cáo kết quả việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 gửi về Tỉnh Đoàn, đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện tham mưu sớm hệ thống văn bản triển khai luật Thanh niên để UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện đảm bảo công tác thanh niên được xuyên suốt, đồng bộ và toàn diện nhất, đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc thực hiện Luật Thanh niên; cần có sự lồng ghép các mục tiêu, chương trình phát triển thanh niên với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương kết hợp với việc kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành có liên quan; tăng cường các giải pháp, chính sách hỗ trợ thanh niên; tiếp tục thúc đẩy sự phối kết hợp giữa các phòng, ban, ngành cơ quan chức năng của huyện, thị xã trong thực hiện công tác thanh niên; hằng năm tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên…..
z4642783687992 db600db31a1e130bb9053612d0e0ae70
QUANG CẢNH BUỔI LÀM VIỆC
          Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của địa phương để báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc nhằm giúp địa phương thực hiện tốt công tác tổ chức thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trong thời gian tới.
                                                                     Trích nguồn: https://www.tuoitrephuyen.vn/

Về đầu trang