• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

SỞ NỘI VỤ TỈNH PHÚ YÊN: TỔ CHỨC TẬP ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM MƯU, THỰC HIỆN HUẤN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Ngày đăng

Ngày 09/8/2023, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên đã phối với Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức khai giảng 02 lớp tập huấn dành cho đối tượng là công chức, viên chức tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

1.png

Đồng chí Bùi Trọng Lân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên, phát biểu khai mạc Lớp tập huấn về công tác cải cách hành chính 

Cải cách hành chính là một chủ trương lớn và luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, xác định là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.  Đối với tỉnh Phú Yên, mặc dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo điều hành quyết liệt nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện các Chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh; nhưng trong những năm qua, các Chỉ số có liên quan đến công tác cải cách hành chính vẫn thuộc nhóm các tỉnh, thành phố xếp vị thứ thấp, thấp nhất cả nước. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số trong những năm tới, ngoài sự quyết tâm của lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo, điều hành thì công chức, viên chức phụ trách tham mưu công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện thành công các nội dung công tác cải cách hành chính.

2.png

Khai giảng lớp tập huấn về công tác cải cách hành chính dành cho công chức cấp xã 

Với thời gian 03 ngày, với chủ đề tập huấn Nghiệp vụ công tác Cải cách hành chính và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với công chức đang công tác tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cùng các giảng viên, báo cáo viên nghiên cứu, trao đổi các nội dung:

- Chuyên đề 1: Kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cấp xã (Các căn cứ , phương pháp, kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cho chính quyền cấp xã);

- Chuyên đề 2: Kỹ năng theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (Kỹ năng thực hiện chế độ báo cáo theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của chính quyền cấp xã; các giải pháp của chính quyền cấp xã nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước);

- Chuyên đề 3: Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ TTHC (kỹ năng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kỹ năng thực hiện Dịch vụ công trực tuyến của chính quyền cấp xã trên môi trường mạng).

3.png

Thạc sỹ Phạm Nhật Cường, Giảng viên Học viện hành chính Quốc Gia, trao đổi về công tác cải cách hành chính tại lớp tập huấn dành cho công chức cấp xã

Đối với học viên là công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, với chủ đề tập huấn K năng xây dng kế hoch và trin khai công tác theo dõi, đánh giá ci cách hành chính, nghip v công tác ci cách hành chính năm 2023, sẽ được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (Các căn cứ, phương pháp xây dựng kế hoạch cải cách hành chính dựa theo kết quả và sử dụng khung logic; áp dụng kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cho tỉnh Phú Yên);

- Chuyên đề 2: Kỹ năng theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (Kỹ năng xây dựng chế độ báo cáo theo dõi, đánh giá cải cách hành chính; kỹ năng xây dựng Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính; Kỹ năng tổng hợp số liệu, thực hiện thẩm định, đánh giá cải cách hành chính cho tỉnh Phú Yên);

- Chuyên đề 3: Kỹ năng truyền thông, tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên (Phân tích chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh Phú Yên; phân tích Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Phú Yên; kỹ năng truyền thông, tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX năm 2023 và các năm tiếp theo).

4.png

Thạc sỹ Nguyễn Đặng Phương Truyền, Giảng viên Học viện hành chính Quốc gia, trao đổi về công tác cải cách hành chính tại lớp tập huấn dành cho công chức, viên chức cấp huyện và các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện, đồng bộ ở nhiều mặt nhiều lĩnh vực, đòi hỏi bộ phận tham mưu ngoài kiến thức chuyên môn, từ đó tham mưu có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính. Việc trang bị, cập nhật kịp thời các kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ cải cách hành chính và các kỹ năng khác có liên quan cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở các cơ quan, địa phương là một yêu cầu cần thiết, đặc biệt là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết hồ sơ TTHC trong thời đại 4.0 đối với công chức công chức cấp xã càng cần được quan tâm, đẩy mạnh vì đây là bộ phận thường xuyên làm việc, tiếp xúc, xử lý hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức; trực tiếp phổ biến và huy động nhân dân chung tay thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính nhà nước./.

                                                                                               Tác giả: Võ Nguyên

Về đầu trang