• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ THÔNG BÁO THÔNG BÁO KHÁC

Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023, đơn vị được thông báo: Sở Nội vụ tỉnh PY (Văn phòng Sở); Mã chương 435

Ngày đăng

Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023, đơn vị được thông báo: Sở Nội vụ tỉnh PY (Văn phòng Sở); Mã chương 435

Tải về máy: 

Về đầu trang