• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NÂNG NGẠCH - THĂNG HẠNG

Đề án Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập từ hạng IV lên hạng III năm 2024

Ngày đăng


Đề án Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập từ hạng IV lên hạng III năm 2024

Tải về máy: 

Về đầu trang