• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023

Ngày đăng

Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023

Tải về máy: 

Về đầu trang