• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và nhận đơn phúc khảo bài thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh PY đợt 2 năm 2023

Ngày đăng

Thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và nhận đơn phúc khảo bài thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh PY đợt 2 năm 2023

Tải về máy: 

Về đầu trang