• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ THÔNG BÁO Ý KIẾN XỬ LÝ, PHẢN HỒI

Thông báo nội dung Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày đăng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Điều 2 Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023: “Giao Sở Nội vụ thông báo công khai Quyết định này trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của ông Võ Kim Thông trong một kỳ tuyển dụng tiếp theoThực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Điều 2 Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Điều 2 Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023: “Giao Sở Nội vụ thông báo công khai Quyết định này trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của ông Võ Kim Thông trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023: “Giao Sở Nội vụ thông báo công khai Quyết định này trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của ông Võ Kim Thông trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo

Tải về máy: 

Về đầu trang