• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ THÔNG BÁO Ý KIẾN XỬ LÝ, PHẢN HỒI

Thông báo danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Phú Yên năm 2022-2023

Ngày đăng

Thông báo danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Phú Yên năm 2022-2023

Tải về máy: 

Về đầu trang