• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ THÔNG BÁO Ý KIẾN XỬ LÝ, PHẢN HỒI

Quyết định về việc phê duyệt kết quả Kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Phú Yên năm 2022-2023

Ngày đăng

Quyết định về việc phê duyệt kết quả Kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Phú Yên năm 2022-2023

Tải về máy: 

Về đầu trang