• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tr

Ngày đăng

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về máy: 

Về đầu trang