• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

Danh bạ Điện thoại - Email cán bộ, CCVC, NLĐ Sở Nội vụ Phú Yên

Ngày đăng

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NỘI VỤ PHÚ YÊN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I

Ban Giám đốc Sở

1

Trương Ngọc Tuấn

Giám đốc

02573.843558

truongngoctuan@phuyen.gov.vn

2

Lê Tấn Đễ

Phó Giám đốc

02573.842418

letande@phuyen.gov.vn

3

Bùi Trọng Lân

Phó Giám đốc

02573.556939

buitronglan@phuyen.gov.vn

4

Vũ Lê Các

Phó Giám đốc

02573.836777

vulecac@phuyen.gov.vn

II

Phòng Tổng hợp và Quản lý Văn thư Lưu trữ, ĐT: 02573.841429

1

Nguyễn Ngọc Quảng

Trưởng phòng

02573.841429

vonguyen@phuyen.gov.vn

2

Trần Thế Hưng

Phó Trưởng phòng

02573.841429

tranthehung@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Phúng

Phó Trưởng phòng

02573.550509

nguyenphung@phuyen.gov.vn

4

Lê Khắc Tình

Chuyên Viên

02573.550509

lekhactinh@phuyen.gov.vn

5

Trần Thị Ái Ly

Kế toán

02573.841429

tranthiaily@phuyen.gov.vn

6

Đặng Thị Vương

Chuyên viên

02573.550509

dangthivuong@phuyen.gov.vn

7

Lê Thị Thủy

Chuyên viên

02573.841429

lethithuy@phuyen.gov.vn

8

Đào Thị Thu Nguyệt

Cán sự

02573.841429

daothithunguyet@phuyen.gov.vn

9

Mạnh Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

02573.550509

machthimydung@phuyen.gov.vn

10

Trần Văn Hậu

Lái xe

02573.841429

 

11

Nguyễn Thị Hoà

Nhân viên phục vụ

 

 

12

Nguyễn Văn Tiến

Bảo Vệ

 

 

III

Thanh tra Sở, ĐT: 02573.842733

1

Đặng Văn Nhiên

Chánh Thanh tra

02573.842733

dangvannhien@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thiện Thuật

Thanh tra viên

02573.842733

nguyenthienthuat@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hạ

Chuyên viên

02573.842733

nguyenthiha@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức, ĐT: 02573.843852 - 3.842530

1

Trịnh Thị Huỳnh Hân

Trưởng phòng

02573.843852

trinhthihuynhhan@phuyen.gov.vn

2

Ngô Thị Thúy Ái

Phó trưởng phòng

02573.842530

ngothithuyai@phuyen.gov.vn

3

Vương Thị Thúy Linh

Chuyên Viên

02573.843852

vuongthithuylinh@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thoa

Chuyên viên

02573.842530

nguyenthithoa@phuyen.gov.vn

5

Trịnh Xuân Đãm

Chuyên Viên

02573.843852

trinhxuandam@phuyen.gov.vn

6

Lê Thị Kim Thảo

Chuyên Viên

02573.842530

lethikimthao@phuyen.gov.vn

7

Trần Thúy Hằng

Chuyên Viên

02573.842530

tranthuyhang@phuyen.gov.vn

8

Trần Hồng Quang

Chuyên Viên

02573.842530

tranhongquang@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Ngọc Mai

Chuyên Viên

02573.842530

nguyenthimai@phuyen.gov.vn

10

 Nguyễn Kỳ Nguyên Trãi

 Chuyên Viên

02573.842530

 nguyenkynguyentrai@phuyen.gov.vn

V

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, ĐT: 02573.841040

1

Nguyễn Thị Thanh Thu

Trưởng phòng

02573.842954

nguyenthithanhthu77@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Dũng

Phó trưởng phòng

02573.841040

nguyentiendung@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Hiện

Phó trưởng phòng

0905269020

nguyenthithuhien80@phuyen.gov.vn

4

Trần Hồng Khiêm

Chuyên Viên

02573.841040

tranhongkhiem@phuyen.gov.vn

5

Đào Thái Phong

Chuyên Viên

02573.841040

daothaiphong@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Chuyên Viên

02573.841040

nguyenthicamgiang@phuyen.gov.vn

VI

Phòng Cải cách hành chính, ĐT: 02573.842954

1

Võ Nguyên

Trưởng phòng

02573.842954

vonguyen@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Ánh Mỹ

Phó Trưởng phòng

02573.842954

nguyenthianhmy@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Kim Hồng

Chuyên Viên

02573.842954

nguyenkimhong@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Kim Chi

Chuyên Viên

02573.842954

nguyenthikimchi90@phuyen.gov.vn

5

Huỳnh Thị Thu Phượng

Chuyên Viên

02573.842954

huynhthithuphuong@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Trung Tín

Chuyên Viên

02573.842954

nguyentrungtin@phuyen.gov.vn

VII

Ban Tôn Giáo, ĐT: 02573.843078

1

Lê Đình Chương

Trưởng Ban

02573601565

ledinhchuong@phuyen.gov.vn

2

Trần Văn Khải

Phó Trưởng ban

02573.553387

tranvankhai@phuyen.gov.vn

3

Hồ Văn Lai

Trưởng P. NV

02573.553387

hovanlai@phuyen.gov.vn

4

Lê Ngọc Trung

Trưởng P. HC-TH

02573.601041

lengoctrung@phuyen.gov.vn

5

Võ Trịnh Thu Hiền

Phó trưởng P. HC-TH

02573.843078

votrinhthuhien@phuyen.gov.vn

6

Tạ Trung Lân

Phó trưởng P. NV

02573.601041

tatrunglan@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thị Hạnh Dung

Chuyên Viên

02573.843078

nguyenthihanhdung@phuyen.gov.vn

8

Võ Thị Mỹ Linh

Chuyên Viên

02573.601041

vothimylinh@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Thị Lệ Hà

Chuyên Viên

02573.843078

nguyenthikeha@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Đức Huy

Chuyên Viên

02573.601041

nguyenduchuy@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Trần Thu Hương

Cán sự

02573.843078

nguyenthithuhuong@phuyen.gov.vn

12

Phan Tấn Tiến

Lái xe

02573.843078

 

13

Phạm Thị Thu Thủy

NV phục vụ

02573.843078

 

14

Nguyễn Phú

Bảo Vệ

02573.843078

 

VIII

Ban Thi đua - Khen thưởng, ĐT: 02573.843322

1

Nguyễn Vũ Lộc

Trưởng ban

02573.843239

nguyenvuloc@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Hiệp

Phó trưởng ban

02573.843062

nguyenthihonghiep@phuyen.gov.vn

3

Kim Thị Minh Nguyệt

Phó trưởng P. HC-TH

02573.843322

kimthiminhnguyet@phuyen.gov.vn

4

Lê Thanh Triệu

Phó Trưởng phòng NV

02573.823412

lethanhtrieu@phuyen.gov.vn

6

Phan Thị Thu Sinh

Chuyên Viên

02573.823412

lphanthithusinh@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Chuyên Viên

02573.823412

nguyenthithuydung@phuyen.gov.vn

8

Phan Thị Thanh Hà

Chuyên Viên

02573.843323

phanthithanhha@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ái Trinh

Chuyên Viên

02573.843323

nguyenthiaitrinh@phuyen.gov.vn

10

Trần Thị Diệu

Chuyên Viên

02573.843322

tranthidieu@phuyen.gov.vn

11

Phạm Thị Tố Nga

Chuyên Viên

02573.842733

phamthitonga@phuyen.gov.vn

IX

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh,   ĐT: 02573.838377

1

Đặng Thị Nhung

Giám đốc

02573.552141

dangthinhung@phuyen.gov.vn

2

Phạm Thị Minh Nguyệt

Lưu trữ viên

02573.838377

phamthiminhnguyet@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Chi

Lưu trữ viên

02573.838377

nguyenthikimchi@phuyen.gov.vn

4

Trần Thị Minh Lệ

Lưu trữ viên

02573.838377

nguyenthithuhuong@phuyen.gov.vn

5

Ngô Đức Tùng

Lưu trữ viên

02573.838377

ngoductung@phuyen.gov.vn

5

Đoàn Thị Phước Tâm

Lưu trữ viên

02573.838377

 

6

Lương Khánh Thư

Chuyên Viên

02573.838377

 

7

Hoàng Thu Hương

Lưu trữ viên

02573.838377

 

8

Huỳnh Thị Mỹ Liên

Lưu trữ viên

02573.838377

 

9

Nguyễn Xuân Sách

Kỹ sư

02573.838377

 

10

Lê Thị Thuý

Cán sự

02573.838377

 


Về đầu trang